019- 579292
   caddiemaster@virvikgolf.fi
    Palautelomake

Etsimme caddiemastereita kaudelle 2020

Kaipaamme joukkoomme iloisia ja palvelualttiita caddiemastereita kaudelle 2020. Caddiemasterina tulet huolehtimaan asiakkaistamme niin paikan päällä kuin puhelimessakin. Hakijan tulee olla vähintään 18 vuoden ikäinen. Työ on monipuolista asiakaspalvelua koska palvelet sekä golfkentän että TupaKahvilan asiakkaita. Työtehtävään kuuluu mm. peliaikojen varaukset, kassanhoito ja tilitykset. Sen lisäksi kaikki ravintolatyöt tulevat tutuiksi.

Työsuhde on määräaikainen erikseen sovittavalle ajanjaksolle.

Töitä tehdään 7 päivänä viikossa ja työvuoroja on 4-6/vko ja päivittäinen työaika sovitaan erikseen riippuen vuodenajasta.

Toivomme hakijoilta iloista ja oma-aloitteista asennetta työhön, vastuunkantoa ja kykyä mukautua kiireiseenkin työrytmiin. Golfin lajituntemus, kielitaito ja aikaisempi kokemus vastaavista tehtävistä katsotaan eduksi, samoin hygienia- ja alkoholipassi.

Koulutamme tehtävään ennen työn alkamista ja huolehdimme myös puuttuvien ”passien” saamiset.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi viimeistään 28.2.2020. mennessä osoitteeseen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Caddiemasterin paikat täytetään heti, kun sopiva hakija löytyy.

Vi söker efter Caddiemasters för säsongen 2020

Till vårt gäng behövs glada och tjänstvilliga Caddiemasters för säsongen 2020. Som Caddiemaster betjänar du våra kunder på plats och per telefon. Arbetet är mångsidig kundbetjäning, då du betjänar både golfspelare och kunder som besöker vårt café Tupakahvila. Till arbetsuppgifterna hör bl.a. reservering av gofltider, kassa och dags redovisning.  Dessutom blir arbetet i en restaurang bekant för dig.

Arbetsförhållandet är temporärt för överenskommen tid.

Vi betjänar våra kunder 7 dagar i veckan,  arbetsturerna är 4-6/vecka och arbetstiderna kommer vi överens om skilt beroende på årstiden.

Vi önskar att du är minst 18 år, att du är glad, har initiativ- och ansvarsförmåga samt förmåga att klara av en jäktig arbetsrytm. Kännedom om golf som en idrottsgren, språkkännedom och tidigare erfarenhet av motsvarande uppgifter ses som en fördel, så också hygien- och alkoholpass.

Vi utbildar dig till uppgiften före arbetsförhållandet börjar och vi tar även hand om att du får de ”pass” som eventuellt saknas.

Skicka en fritt formulerad ansökan senast  28.2.2020 till adressen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Platserna som Caddiemasters fylls genast då passande sökanden hittas.

sponsorit mikrokulma 250
sponsorit hoyry assa2
sponsorit mainosmaakarit 250
sponsorit3
sponsorit2
sponsorit5
sponsorit2
sponsorit2
sponsorit2
sponsorit2
sponsorit8
sponsorit2
sponsorit itavayla 250
sponsorit2
sponsorit mecanil 250
sponsorit stromberg

Junioritoimintaa tukemassa

sponsorit novelle
sponsorit jeti sahko
sponsorit finha
sponsorit kotipizza
sponsorit2
sponsorit2
sponsorit vig huolto service
sponsorit borealis