Ajanvaraus

Kilpailut

Kauppa

Alkeiskurssit

Paikallissäännöt Virvik Golf 2024


1. Kastelulaitteen kannet ja muut haitat viheriön läheisyydessä. Kastelulaitteiden kansista tai muusta kiinteästä haitasta vapaudutaan säännön 16.1 mukaisesti.

Lisäksi mikäli mainittu haitta on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta ja sijaitsee pallon ja reiän välissä, saa pelaaja vapautua haitasta seuraavasti: Pallon ollessa viheriön ulkopuolella, mutta ei kuitenkaan esteessä ja enintään kahden mailanmitan päässä haitasta ja haitta sijaitsee pelilinjalla pallon ja reiän välissä, saa pallo nostaa, puhdistaa ja pudottaa lähimpään paikkaan, joka a) ei ole lähempänä reikää, b) vapauttaa haitasta ja c) ei ole esteessä tai viheriöllä.

2. Pelaaja saa vapautuksen myös tämän paikallissäännön mukaan, jos pelaajan pallo on viheriöllä ja kiinteä haitta on kahden mailanmitan päässä viheriön reunasta pelaajan puttilinjalla. Tällöin pallon saa nostaa ja asettaa lähimpään paikkaan, joka a) ei ole lähempänä reikää, b) vapauttaa haitasta ja c) ei ole esteessä. Pallon saa pudistaa, kun se nostetaan.

3. Merkitsemättömät ojat. Metsien reunassa olevat merkitsemättömät ojat, joiden tarkoituksena on estää valumavesien tuleminen kentälle, ovat ilman eri merkintää esteitä, joista voi vapautua yhdellä rangaistuslyönnillä säännön 17 mukaan.

4. Puiden ympärillä olevat hakkeet, pelialueella olevat mullatut alueet sekä ruohonjätteet ovat kunnostettava ala ilman eri merkintää. Myös syvät työkoneiden renkaiden jäljet yleisellä pelialueella. ​​​​​​​Vapautuminen sääntö 16.1

5. VÄYLÄ 1: Pelattaessa väylää 1 ovat 2 väylän valkoiset ulkorajaa osoittavat paalut kiinteitä haittoja (sääntö 16.1). Paalujen väylän 1 puoleinen sivu on musta. Paalujen poistaminen on kielletty.

6. Väylä 7: Viheriöbunkkerit on poistettu. Ne ovat nykyään PIT-alueita (WASTE BUNKERS), eivät hiekkaesteitä. Pelaaja voi koskettaa mailalla PIT-alueen maata valmistautuessaan lyöntiin. Näin pelaaja ei voi tehdä hiekka esteissä. Vältä kärryjen viemistä PIT-alueelle. Polku seuraavalle väylälle alkaa mustan polkuun upotetun parrun jälkeen.

7. Väylä 4: Kun pallo menee esteeseen viheriön takaa vihreitten paalujen välistä pelaaja voi pudottaa pallon joko normaalin estesäännön (17) mukaan tai pudottamisalueelle joka sijaitsee viheriön takana ( DZ ).

8. Vesiesteiden merkinnät

Vesiesteen paalut ilmaisevat esteen sijainnin ja luonteen ja vesiesteen rajat noudattavat esteen luonnollista rajaa. ​​​​​​​

Paikallissäännön tulostettava versio Tästä